65 godina Narodnog univerziteta u Vranju

05-12-2020 08:23:13 | | / mojenovosti.com |

Ove godine Javna ustanova Narodni univerzitet u Vranju obeležava 65 godina postojanja i uspešnog rada.

Kulturno – prosvetnu misiju Narodni univerzitet je započeo 5. decembra 1955. godine pod nazivom Radnički univerzitet. Osnivačkom skupštinom u sali bioskopa „Sloboda“, na kojoj je učestvovalo oko 250 najistaknitijih građana, pre svega učitelјa, profesora, lekara, pravnika, političkih radnika, zanatlija i lјudi sa sela, započet je jedan od najvažnijih zadataka – osposoblјavanje, obrazovanje i usavršavanje radnika i službenika.
Najčešći oblik narodnog prosvećivanja, bilo je držanje javih predavanja o aktuelnim temama za sredinu u kojoj se drže predavanja.
Tokom godina, uporedo sa obrazovanjem, razijala se i kulturna delatnost ustanove. Organizovane su različite smotre, takmičenja, susreti stvaralaca i izvođača, pre svega u narodnom i folklornom stvaralaštvu, ali i u likovnim i muzičkim umetnostima. Susreti sela „Od maja do maja“ imali su za cilј da se u selima omogući brži razvoj polјoprivrede, da se stvore bolјi uslovi života, da se obogati kulturni život, unapredi prosveta i zdravstvo, da se zaštiti i unapredi životna sredina. Sve to je organizovao Narodni univerzitet Vranje.
I danas se nastavlјa sa realizacijom velikog broja tradicionalnih manifestacija, ali i sa novim aktivnostima u oblastima obrazovanja i kulture. Smotra recitatora osnovnih i srednjih škola „Pesniče naroda mog“ je jedna od aktivnosti sa najdužom tradicijom od blizu pola veka. Takođe, u višegodišnje tradicionalne manifestacije koje organizuje Narodni univerzitet i danas, spadaju i predtakmičenje frulaša „Zlatna frula juga Srbije“, Međuokružna smotra dečjih folklornih ansambala i izvornih grupa, Etno- sajam, Saloni knjiga i dr.
Jedna od najznačajnijih kulturnih aktivnosti je svakako Likovna kolonija, koja postoji od 1974. godine, pod nazivom „Prohor Pčinjski“, a od 2002. pod nazivom „Vranje“.
Među novijim manifestacijama posebno se izdvajaju Književna kolonija, a u skorije vreme je otpočela sa radom i Dečija likovna kolonija. Bogat kulturni sadržaj i aktivnosti Javne ustanove Narodni univerzitet dodatno oplemenjuje rad Likovne radionice, ali i izlagačka i izdavačka delatnost.
Narodni univerzitet Vranje je ne samo čuvar kulturne baštine, nego i rasadnik mladih, talentovanih zalјublјenika u likovnu umetnost i književnost. Uporedo sa kulturom, u budućnosti će se nastaviti i sa obrazovnim aktivnostima u delu neformalnog obrazovanja odraslih, gde beležimo najveći uspeh, jer smo za samo tri godine akreditovali deset najtraženijih programa za različita zanatska zanimanja.
Ova ustanova ima razloga da bude ponosna na dugogodišnju bogatu tradiciju, ali takođe ima mnogo inovativnih planova za vreme koje dolazi i u kome će se videti neophodnost postojanja jedne ovakve institucije kao što je JU Narodni univerzitet u Vranju.
(VOM)
Foto: Arhiva