Ледворукост деце и одраслих

04-09-2013 05:27:25 | | / mojenovosti.com |

Писање и обављање разних послова левом руком одраслих је до скоро била тема о којој се доста говорило и тумачило на разне начине и схватања грађана.

Међутим, у задње време су медецински здравствени научници и клинички психолози установили прави разлог леворукости деце и одраслих.
Леворукост је урођена, јер се 30 одсто деце рађа као леворуки и она траје код одраслих све до краја живота.

Клинички психолози и дечији педагози истичу да је погрешно вшити притисак на децу да пишу и раде разне послове десном руком, него их треба оставити у миру да пишу левом руком и радесве остале своје потребе, јер у супротном, притисак на њих од стране родитеља може негативно деловати на дечију личност.
Поред осталог, предлаже се мајкама, да када постављају јело на столовима, леворукој деци поставе кашике и виљушке на леву стану тањира, а на дечијим бициклима, када их возе, да сена гуверналама упозоравјуће звонце са десне стране премонтира на леву страну гувернале!