Закључен први репо посао на Бањалучкој берзи

23-07-2014 01:52:50 | | Независне Новине/ capital.ba/ mojenovosti.com |

У оквиру редовних трговања на Бањалучкој берзи јуче је извршен први реоткуп хартија од вриједности у стандардном репо уговору, који је закључен 29. априла ове године, наводе из Бањалучке берзе.

Предмет репо уговора биле су обвезнице РС, а репо уговор је био закључен на три мјесеца уз репо стопу од седам одсто. На датум реоткупа продавац је реоткупио хартије од вриједности по унапријед уговореној цијени чиме је стандардни репо уговор комплетиран.

Милан Божић, директор Бањалучке берзе, рекао је да репо представља позајмљивање новца уз колатерал, док се као колатерал на тржишту новца Бањалучке берзе могу користити државне хартије од вриједности, муниципалне обвезнице, корпоративне обвезнице, акције затворених инвестиционих фондова и акције привредних друштава које су уврштене на Службено берзанско тржиште.

„Од оснивања тржишта новца укупна вриједност промета износи 13,4 милиона КМ. На тржишту новца закључено је десет репо послова, рочности од три мјесеца до годину дана, уз просјечну репо стопу од 7,45 одсто“, рекао је Божић. Разлог зашто власници хартија од вриједности закључују репо уговоре је могућност позајмљивања новца уз каматну стопу која је нижа у односу на каматне стопе које би могли добити код комерцијалних банака.