Оловка која исправља граматичке грешке

08-02-2013 12:51:00 | | еТрафика /Е.Д/ |

"Лернстифт" је оловка која има двије основне функције: брине се о томе да пишете читљиво, и да то што је читљиво написано буде граматички и правописно тачно. Вибрира не само ако не пишете читљиво и ако сте погрешно написали ријеч, већ и читаве реченице.

У калиографском моду оловка вибрира једном ако је оно што сте написали нечитко или погрешно написано. У ортографском моду вибрира једном ако сте погрешно написали ријеч, а два пута да би вам указала на граматички погрешно написану реченицу.