Žarić Kovačević - Projekat usluga socijalne zaštite za osetljive grupe

02-10-2019 04:03:11 | | / mojenovosti.com |


"Pred Vladom Srbije su zadaci i izazovi da se spreči socijalno raslojavanje,kao i da se spreče negativni trendovi iz prošlosti, te da se omogući da Srbija bude socijalno pravednije društvo i da se do kraja sprovedu mere koje će smanjiti siromaštvo i bolje zaštiti najugroženije stanovništvo" - izjavila je narodna poslanica Jelena Žarić Kovačević (SNS).

Ona dodaje i da "je od velikog značaja još jedan projekat koji nosi naziv 'Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe' a koji podrazumeva saradnju Vlade Srbije i jedinica lokalne samouprave. Radi se o unapređenju usluga socijalne zaštite koje se upravo odnose na osetljive grupe, dakle na osobe sa invaliditetom, decu, žene, starije osobe, žrtve nasilja, Rome, migrante itd. Veoma je važna podrška rešavanju problema u lokalnim zajednicama gde ti problemi i nastaju."

"U 2018. godini je održan niz sastanaka sa direktorima svih centara za socijalni rad i ustanova socijalne zaštite kako bi se utvrdile konkretne mere za unapređenje njihovog rada. I u 2019. godini nastavljena je podrška Vlade Srbije centrima za socijalni rad. To se odnosi pre svega na pomoć jedinicama lokalne samouprave upravo kroz namenske transfere i kroz projektna finansiranja." navela je Žarić Kovačević.

M.H.