Žarić Kovačević: 200 miliona evra za podršku porodici

08-11-2019 10:34:01 | | / mojenovosti.com |

Sedmi medjunarodni forum "Svetost Materinstva" održava se u Beogradu 7. i 8. novembra, u organizaciji Karić fondacije i Fonda 'Sveti Andrej Prvozvani' iz Moskve. Temom svih aspekata zaštite porodice i dece bavi se preko 500 učesnika, gostiju, naulnika, akademika i visokih zvaničnika Srbije, Ruske federacije, Belorusije i Kazahstana.
Narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević ulestvovala je na jednom od okruglih stolova sa temom : "Zakonska zaštita porodice u Republici Srbiji, sada i ubuduće".
"Ako posmatramo zaštitu porodice kroz prizmu zakonske regulative, videćemo da ima pomaka u normiranju i u Porodilnom zakonu, ali i Zakonu o sprelavanju nasilja u porodici i Krivičnom zakoniku. Kada se desi da zataji ispunjavanje obaveza roditelja prema deci, država mora da reaguje i spreči rizike po bezbednost, zdravlje, intelektualni razvoj ili emocionalno stanje dece. Naročito sada kada nam podaci govore da je stopa prirodnog priraštaja niska, a opšta stopa mortaliteta visoka" izjavila je poslanica.
M. N.
"Ohrabruje najava predsednika Aleksandra Vučića da će u narednom periodu u pronatalnu politiku biti uloženo najmanje 200 miliona evra, pre svega kako bi se omogućila vantelesna oplodnja za sve parove. U tom smislu, značajno je formiranje Saveta za populacionu politiku pri Vladi Srbije, kao i donošenje Nacionalnog programa očuvanja i unapredjenja reproduktivnog zdravlja gradjana Srbije" navela je Žarić Kovačević.