Prof. dr Ljiljana Marković: Prilagođavanje novim izazovima u obrazovanju

05-05-2020 09:47:51 | | / mojenovosti.com |

Sa prof. dr Ljiljanom Marković, našim svetski priznatim stručnjakom za japanologiju i v.d. dekankom Filološkog fakulteta, razgovarali smo o aktuelnim pitanjima univerzitetske nastave u uslovima vanrednog stanja.


Filološki fakultet je bio među prvima koji je prešao na digitalnu nastavu usled pojave COVID-a 19. Kako izgleda kod vas nastava na taj način?

Filološki fakultet je, u skladu sa svojom dugogodišnjom tradicijom uvođenja uvek najnaprednijih tehnologija još 2009. godine uveo nastavu na daljinu u okviru načela blendedlearninga, a radi unapređivanja kvaliteta nastave koja se inače održavala u učionici odnosno uživo. Način na koji je uvođenje Moodle platforme obezbeđivao kvalitet unapređivanja nastave je upravo mogućnost predstavljanja bogatije literature studentima za savladavanje gradiva, pošto je u isto vreme na Filološkom fakultetu sprovedena i prva temeljna didaktička revolucija. Zapravo, u sklopu priprema za prvu akreditaciju Filološkog fakulteta prešlo se na metodologiju autonomije učenja (learner autonomy) i principa projektne nastave. Ova dva radikalno različita metodička pristupa nastavi podrazumevala su neophodnost široke resursne baze literature i drugih nastavnih sadržaja, koji su u masovnom pristupu nastavi mogli da obezbede jedino onlajn tehnologije. Profesor Dejvid Litl, koji je bio naš konsultant u reformi metodologije nastave, održao je čitav niz seminara pomoću kojih su naši nastavnici i saradnici obučeni i zahvaljujući čemu su mogli da delotvorno usvoje delotvnorne principe nastave zasnovane na najsavremenijim tehnološkim mogućnostima. Sve ovo je uradjeno u okviru Tempus projekta REFLECS.


Kada se pojavila pandemija KOVID-a-19 naša već tokom 11 godina intenzivno razvijana nastava uz korišćenje Moodle platforme mogla je da se brzo prilagodi potrebi držanja ne samo dela nastave, već i celokupne nastave putem metoda digitalnog rada. Tako se ukupno 1543 predmeta na Filološkom fakultetu drže putem platforme Moodle, 55 preko zuma, 60 preko skajpa i korišćenjem mogućnosti koje pruža i-mejl, Fejsbuk, kao i kombinacijom ovih digitalnih mogućnosti.


Da li je bilo poteškoća prilikom navikavanja studenata na nov način rada? Kako ste zadovoljni dosadašnjim rezultatima?

S obzirom da je način rada putem korišćenja Moodle platformi u nastavi već 11 godina prisutan na Fakultetu, našistudentisu uglavnom prirodno prihvatili i proširenje ovog načina rada na držanje ukupne nastave tokom proteklih 7 nedelja rada. Studentima je bilo neobično što nemaju i onaj „učionički“ deo nastave, ali su interaktivnost u nastavi, na koju su navikli, ostvarivali putem onlajn konsultacija sa profesorima i saradnicima. Izuzetno smo zadovoljni rezultatima postignutim tokom ovog perioda onlajn nastave, prvenstveno zbog toga što su studenti veoma revnosno pohadjali onlajn nastavu, provodili veliki broj sati u radu na Moodle grupama za svoje odabrane predmete i pokazali izuzetan entuzijazam u korišćenju resursa koji su im ponudjeni na Moodle grupama.


A da li je profesorima bilo teško da se prilagode novom načinu predavanja i rada sa studentima?

Profesorima je bilo veoma teško, pre svega, da upotpune nastavne sadržaje na Moodle grupama za svoje predmete, jer su oni sada morali da budu sveobuhvatni, pošto nastave uživo više nije bilo. To zahteva veliku pripremu i mukotrpan rad na iznalaženju zadataka koje studenti ispunjavaju i rešavaju isključivo preko Moodle grupe. Posebno je bilo zahtevno za one profesore koji su tek sada, u periodu KOVID-a, prešli na nastavu korišćenjem onlajn resursa i kreirali deo nastave na svojim predmetima isključivo za nastavu na daljinu.


Na koji način će biti organizovano polaganje ispita?

U skladu sa više puta ponovljenim stavom prosvetnih vlasti, provere znanja putem predispitnih obaveza mogu da se organizuju onlajn, dok se završni deo ispita odvija u sedištu obrazovne ustanove, dakle, student mora fizički da pristupi u sedište Fakulteta, Studentski trg 3.


M. N.

Foto: Arhiva