Gradonačelnik Vranja: 'Mere da sačuvamo radna mesta u privredi'

07-05-2020 05:44:32 | | / mojenovosti.com |

Gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković održao je konferenciju za novinare na kojoj je bilo reči o paketu mera koje je grad Vranje pripremio kako bi se prevazišla teška ekonomska situacija usled pandemije izazvane koronavirusom. Obraćajući se novinarima gradonačelnik dr Milenković je rekao da je gradsko rukovodstvo u proteklih nekoliko nedelja imalo intenzivne razgovore sa privrednicima sa teritorije grada, u cilju sagledavanja posledica pandemije po privredu. ,,U ovom periodu treba da učinimo sve što možemo da se sačuvaju radna mesta u privredi i to treba da bude najvažniji prioritet naše lokalne samouprave. S tim u vezi, rukovodstvo Grada Vranja, u saradnji sa lokalnim javnim preduzećima i privrednicima, usaglasilo je mere za povećanje likvidnosti privrednih subjekata koji su pretrpeli velike gubitke zbog nemogućnosti obavljanja svojih delatnosti. Mere podrazumevaju smanjenje taksi i naknada, kao i mogućnost odlaganja plaćanja poreza i računa za komunalne usluge javnih preduzeća u drugom kvartalu 2020. godine’’, naglasio je gradonačelnik dr Slobodan Milenković. On je takođe rekao da će u iznosu od 15% na godišnjem nivou biti umanjene takse i naknade i to : komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru, naknada za korišćenje delova zemljišnog pojasa opštinskog puta, ulice i drugog zemljišta, naknada za korišćenje gradskih ulica i poligona za obuku vozača i naknada za korišćenje posebno obeleženog prostora za parking mesto na javnim saobraćajnim površinama na teritoriji grada Vranja za taksi vozila.

Naknada za zauzeće javne površine u komercijalne svrhe ( za tezge, letnje i zimske bašte, frižidere, aparate za kokice i dr. montažne objekte) neće biti naplaćena za period važenja vanrednog stanja, a to važi i za zakupce koji su unapred platili ukupan iznos naknade kojima će biti, na zahtev, izvršen povraćaj novca ili za ta sredstva mogu biti u pretplati. Takođe, privrednim subjektima koji koriste gradske lokale u zakup biće umanjeni računi za mart, april i maj za 90% zbog smanjenog prometa, a upućen je i poziv privatnim zakupodavcima da u ovom periodu umanje zakupnine svojih poslovnih prostorija. ,,Pored ovih umanjenja, predvideli smo i olakšice za plaćanje akontacije poreza na imovinu za drugi kvartal koji dospeva 15. maja 2020. godine. Ova akontacija može biti plaćena u najviše 24 mesečnih rata sa pauzom u otplati najduže do godinu dana. Zahtev se podnosi Lokalnoj poreskoj administraciji najkasnije do 20. maja. Ova olakšica važi i za fizička lica ukoliko zbog finansijske situacije nisu u mogućnosti da izmire porez na vreme. Na kraju, gradska javna komunalna preduzeća su se saglasila da omoguće privrednim subjektima mogućnost odlaganja plaćanja računa za utrošenu vodu , odlaganje otpada i grejanje za april, maj i jun na rate, uz korišćenje pauze u otplati najduže do šest meseci. Zahtev za odlaganje se podnosi nadležnom javnom preduzeću’’, rekao je gradonačelnik dr Milenković.

Grad Vranje kroz ove mere i mere koje je predvidela Vlada Republike Srbije (kroz odlaganje plaćanja poreza na zarade i prihoda od samostalne delatnosti) će do kraja godine doprineti poboljšanju likvidnosti lokalne privrede u iznosu oko 200 miliona dinara, što predstavlja skoro 10% tekućih prihoda budžeta Grada. Ovaj gubitak na prihodnoj strani moraće da se rebalansom budžeta ukalkuliše i da se naprave prioriteti u komunalnom programu i ostalim aktivnostima. Gradski većnik za budžet i finansije Bojan Kostić, naglasio je ovom prilikom da su prihodi grada Vranja tokom aprila bili za 30% manji u odnosu na isti period prošle godine. Takođe, izneo je procenu da će na godišnjem nivou gubitak iznositi oko 300 miliona dinara. Predsednik Parlamenta privrednika Regionalne privredne komore (RPK) i generalni direktor Simpa Slađan Disić, istakao je da je tokom vanrednog stanja najveći deo privrednih subjekata bio prinuđen da svoje aktivnosti svede na minimum. „S obzirom na to da je privreda u Pčinjskom okrugu, pre svega u Vranju, pretrpela veliku štetu, zahvalan sam gradonačelniku dr Slobodanu Milenkoviću i gradskom rukovodstvu na iskazanoj solidarnosti i zalaganju za donošenje mera za oporavak privrede pogođene epidemijom korona virusom.

Zajedno moramo da damo punu podršku privredi za ublažavanje posledica izazvanih krizom zbog epidemije Covid 19", rekao je Disić. Govoreći o ekonomskim posledicama prouzrokovanim korona virusom i štete koju trpi preduzeće „Simpo“, rekao je da je samo na domaćem tržištu izgubljen prihod preko 250 miliona dinara u martu i aprilu, a u izvozu preko 750.000 evra. „Izgubljeni prihod će za ova tri meseca sigurno biti oko pet miliona evra. Mi ćemo nastojati da nastavimo sa proizvodnjom i opremanjem enterijera hotela u Makedoniji, Crnoj Gori, Irskoj i da održimo dobru reputaciju u poslovanju“, zaključio je Disić.

G.V/G.V.