Отварање фирме – са чиме се суочава нови предузетник

13-07-2021 01:25:28 | | / mojenovosti.com |

Синдром burnout (изгарање) преплавио је пословни свет, изложивши запослене огромном стресу. Управо је стрес главни разлог зашто људи напуштају своја радна места у компанијама и оснивају приватне фирме или раде као фриленсери. Сви ми можемо бити предузетници, али за то је осим храбрости и добре идеје, потребно знање о процедурама за оснивања фирме. Када желите да покренете сопствени бизнис, превасходно размишљате о облику пословања, потребној папирологији и законским ограничењима. Циљ је да уложите што мање новца и имате што мање обавеза према држави, а да послујете у складу са законом. Сазнајте који све облици пословања постоје и са чиме се суочава нови предузетник приликом отварања фирме.

Који све облици пословања постоје?

Уколико мислите да је време да сами отпочнете нови бизнис, сигурно трагате за информацијама у вези са отварањем фирме. Оно што људе највише занима јесу трошкови пословања и обавезе према држави, односно плаћање пореза. Фриленсери, пре свега девелопери, тестери, менаџери дигиталног маркетинга и преводиоци, морају да отварају фирме како би легализовали своје пословање. Како бисте се лакше одлучили за облик пословања, упознајте се шта који доноси.

Физичко лице представља сваки субјект који има своје име, пребивалиште, држављанство и матични број, и који одговара за себе и своје обавезе. Ако послујете као физичко лице и имате клијента који је правно лице из иностранства, имате обавезу да у року од 30 дана пријавите остварени приход Пореској управи. Обрачунава око 45% од острвареног пригода и плаћа држави порез на приход. Међутим, ако вам је клијент правно лице из матичне државе, он сноси трошкове и плаћа порез.

Фриленсери се најчешће одлучују за отварање фирме у којој ће бити паушалци или књигаши. Предузетник паушалац је физичко лице регистровано да обавља неку делатност. Не воде се књиге и не може бити у систему ПДВ-а. За разлику од паушалца, предузетник књигаш води књиге и може бити у систему ПДВ-а.

Предузеће је правно лице које може имати различите облике. Најчешће се отварају друштва са ограниченом одговорношћу (д.о.о.). Уместо власника, предузеће мора имати оснивача и директора. За предузеће се воде књиге, а оснивачи одлучују да ли ће пословати у систему ПДВ-а.

Папирологија - шта је потребно за отварање фирме?

Када сте се одлучили за систем пословања, сигурно се питате шта је све потребно урадити папиролошки. Ако се питате са чиме се суочава нови предузетник када је у питању папирилогија, пратите наредне кораке.


#1 Избор имена фирме

Име ваше фирме мора бити јединствено, зато проверите на сајту АПР-а да ли је неко привредно друштво већ регистровано под истим или сличним називом. Ако је назив ваше фирме једна реч, проверите да ли нека друга фирма садржи ту исту реч. Имајте у виду да додатна ознака која упућује на делатност привредног субјекта не представља разлику (нпр. Мика Експорт-Импорт).

#2 Шифра делатности и основачки акт

Шифра делатности представља избор најважније делатности коју ће ваша фирма обављати. Оснивачки акт је правни акт који састављају оснивачи привредног друштва и који мора бити оверен код нотара. Како друштво може бити једночлано и вишечлано, за једночлано друштво оснивачки акт представљен је у форми Одлуке о оснивању, а за вишечлано друштво у форми Уговора о оснивању.

#3 Регистрација у АПР-у

Регистрација привредних субјеката се врши у Агенцији за привредне регистре, а од документације је потребно приложити јединствену регистрациону пријаву, прописану документацију (у оригиналу, овереној фотокопији или овереном препису) и доказ о уплати накнаде за оснивање. Након регистрације из АПР-а добијате регистрациони или матични број, порески идентификациони број – ПИБ, пријаву за ПДВ и образац М-А односно потврду о поднетој пријави на обавезно социјално осигурање оснивача (уједно и заступника привредног друштва).

#4 Отварање рачуна и пријава Пореској управи

Када отворите рачун у банци, на ред долази пријава Пореској управи. Пореску пријаву подносите у филијали Пореске управе у општини у којој је седиште ваше фирме. Рок за пријаву је 15 дана од датума доношења решења у АПР. Када је реч о порезима изузетно треба водити рачуна о одредбама новог Закона о фискализацији који је познат као Фискализација 2022. Закон ступа на стагу 1. јануара 2022, а налаже да обвезници фискализације у моменту промета издају фискални рачун путем електронског фискалног уређаја, као и да Пореској управи доставе податке о издатом рачуну у реалном времену.

Са чиме се суочава нови предузетник?

Висок ниво личне одговорности, недефинисано радно време и напоран рад, ризик од губитка уложеног капитала и подложност флуктуацијама на тржишту само су неки од проблема са којима се сусреће нови предузетник. Поред стручности за производњу конкретног производа или пружање конкретних услуга, за рад привредног субјекта потребна је стручност из области финансијског и административног менаџмента, управљања људским ресурсима, односа са јавношћу и слично. Када видите са чиме се суочава нови предузетник схватате да није лако бити власник фирме. Међутим, када упоредите проблеме са свим предностима предузетништва, можда се ускоро одлучите за отварање фирме.