Kako do besplatnih udžbenika u Srbiji?

07-05-2022 10:40:39 | | / mojenovosti.com |

Profesor Alek Kavčič, iz istoimene Fondacije, održao je danas predavanje u Vranju na temu besplatnih udžbenika i obrazovanja u Srbiji.

'Medijsko sklonište' je bilo puno mladih ljudi zainteresovanih da čuju predavanje profesora Kavčiča, a on je napomenuo da političke stranke ne mogu rešiti sve probleme u društvu, uključujući i obrazovanje, jer to uglavnom nije u programima stranaka. 'Volja za učestvovanjem i aktivizmom je veoma bitna' napomenuo je Kavčič. Jedno od pitanja koje se postavlja ne samo u Srbiji, već i u celom svetu je "da li znanje ima vrednost, i koliko ono zapravo košta?". "Očigledno je da svi u društvu snose odgovornost za obrazovanje nacije, te to ne sme biti obaveza samo pojedinca, roditelja, ili samo određenog segmenta društva, već svih nas" dodao je Kavčič. "Znanje je neprocenjivo i ne treba ga plaćati" dodao je.
Osnovno obrazovanje u Srbiji je obavezno i ta obaveza je propisana zakonom, dok i član 26. Deklaracije o ljudskim pravima UN takođe napominje da "roditelji imaju prvenstveno pravo da biraju vrstu obrazovanja za svoju decu." Ustav Republike Srbije takođe u članu 71 kaže da je "osnovno obrazovanje obavezno i besplatno, dok je srednješkolsko obrazovanje besplatno". Prisutan je i efekat "stigmatizacije deteta" u porodicama sa nižim primanjima, koje nisu u stanju da pošalju decu na ekskurzije ili nastave u prirodi, koje se plaćaju u najvećem broju škola. "Sa minimalnom zaradom od oko 34 hiljada dinara, te minimalnom potrošačkom korpom od 39 hiljada dinara, veoma je teško obezbediti komplet udžbenika od 18000 dinara, koliko oni koštaju u proseku." U tim porodicama je u pitanju izbor da li staviti hranu na sto - ili kupiti udžbenike" ističe Kavčič. U medijima se proteklih godina dosta pisalo i o postojanju "lobi grupa" u prosveti, stranih i domaćih izdavača koji imaju prikaz na tržištu udžbenika u Srbiji. "Udžbenički kartel", kako ga Kavčič naziva,"broji nekoliko stranih izdavača i više manjih izdavača". On dodaje i da "postoji veliki interes izdavača, distributera i štamparija, koje udžbenike štampaju." "Vrednost tržišta nabavke udžbenika u Srbiji je oko 80 miliona eura, iako država već u budžetu izdvaja značajna sredstva za obrazovanje".
Kavčič na kraju napominje da "bi uvođenjem besplatnih udžbenika daleko više novca ostajalo za druga ulaganja u prosveti,kao i samim roditeljima". 'To bi bilo ostvarivo uz ulaganja u izradu udžbenika, te besplatnu distribuciju putem interneta. Fondacija je pokrenula i web prezentaciju na adresiwww.besplatnabiblioteka.com. Događaj se sprovodi u okviru projekta „Mladi i mediji za demokratski razvoj“ koji udruženje 'Aktivisti iz komšiluka' iz Vranje realizuje u partnerstvu sa Beogradskom otvorenom školom, i uz podršku Kraljevine Švedske.
M. N.