Како до дозволе када је управљање моторима у питању?

23-09-2022 09:35:08 | | / mojenovosti.com |

Поседовање возачке дозволе А категорије подразумева управљање моторима. Новим законом је полагање испита за ову категорију пооштрено, тако да поред полагања испита, кандидати морају полагати и прву помоћ и при том имати лекарско уверење.


Уопштено посматрано, А категорија подразумева више врста подкатегорија које се могу полагати за вожњу мотоцикала различитих карактеристика, а то су:

  • АМ категорија за управљање мопедима и лаким четвороточкашима.
  • А1 категорија се односи на мотоцикле мање снаге и запремине мотора, до 11 кw.
  • А2 категорија су мотоцикли који могу имати и бочна седишта, снаге мотора до 35 кw.
  • А категорија је дозвола за моторе и тешке трицикле минималне снаге мотора 15 кw.

Када може да се почне обуком за АМ категорију?

Ам категорија је дозвола за управљање мопедима, трициклима и лаким четвороточкашима који не прелазе масу од 350 кг и максималну брзину од 45 км/х. Обуку за ову категорију могу уписати лица која имају петнаест година, али испит могу полагати тек годину дана касније. Приликом уписа обавезно је присуство једног родитеља који ће потписати уговор уместо кандидата који је малолетан.

АМ категорија – шта је све потребно за упис?

Да би кандидат уписао и полагао испит за возачку дозволу мора да има важећу личну карту. Пре почетка практичног дела обуке, кандидати су обавезни да донесу лекарско уверење на ком мора да стоји да је намењено за полагање АМ категорије. Уколико кандидат поседује возачку дозволу за одређену категорију, довољно је да приложи њену фотокопију приликом уписа.

Када кажемо АМ категорија, цена обуке и полагања креће се у распону од 20.000 до 60.000 динара.

Шта подразумева обука за полагање возачког испита?

Ако кандидат први пут полаже возачки испит мора да одслуша теоријски део обуке на ком ће научити све врсте саобраћајних знакова и основе о функционисању и одржавању свог возила. Присуство свим часовима теорије је услов за полагање вожње.

По завршеној теоријској обуци, кандидат одлази на обуку из прве помоћи у Црвени Крст, где ће научити шта све садржи пакет прве помоћи и када се користи. У практичном делу обуке, на примерима кризне ситуације, кандидати ће научити шта радити и како се понашати када треба пружити прву помоћ. Након положене прве помоћи, полазници полажу теоријски тест.

Практични део обуке почиње када кандидат положи испит из прве помоћи и теоријски део испита. У овом делу обуке, кандидат учи вожњу на полигону за обуку и градским саобраћајницама уз присуство инструктора.

Колико траје обука за АМ категорију?

Дужина трајања обуке зависи од тога да ли лице које полаже има дозволу или не.

Ако поседује возачку дозволу Б категорије, обука се састоји од седам часова теоријске наставе, полагање теста, седам часова практичне наставе и полагање испита из вожње. Уколико не поседује возачку дозволу мораће да слуша четрдесет часова теоријске наставе, полаже тест, седам часова практичне обуке и полагање вожње.

Какви се тестови за А категорију полажу?

Теоријска настава подразумева слушање двочасног предавања у трајању од 90 минута. Када одслуша предавања кандидат се пријављује за полагању теста. Тестови за А категорију се састоје од четрдесет питања која су распоређена по областима:

  • двадесет питања - област теорија
  • десет питања - област саобраћајни знакови
  • десет питања – област раскрснице.

За пролаз је потребно 108 бодова.

Сва питања су састављена према Закону који важи од 01.09.2020.године.

Практични део обуке и полагање вожње

Практични део обуке се одвија на полигону за обуку возача и на путевима мањих насеља. Обуку изводи инструктор вожње на мотоциклу који је власништво ауто школе и за који важе прописи Закона о безбедности саобраћаја у трајању од највише два часа, односно 90 минута.

Практични испит на полигону састоји се од вожње по правцу, „слалом“ вожње, кочење и заустављање и вожња путањом осмице. Након положеног теста на полигону, прелази се на „градску вожњу“. Инструктор прати кандидата у аутомобилу иза, док полицајац путем блуетоотх-а говори где ће скренути и како ће се кретати.

Да би кандидат положио возачки испит, потребно је да добије од обојице оцену „положио“. Када положи возачки испит, добија пробну возачку дозволу у трајању од две године или 21 године старости.


Иако је за вожњу скутера и лакших четвороточкаша потребна возачка дозвола АМ категорије, на нашим улицама се често виде малолетна лица која управљају овим возилима без дозволе. Поседовање возачке дозволе гарантује свим учесницима у саобраћају безбедност, самим тим је кршење овог правила веома кажњиво.