Оптимизација пословних финансија: Како књиговодствена агенција може помоћи вашем бизнису

18-10-2023 07:34:27 | | / mojenovosti.com |

Оптимизација пословних финансија је јако важна, како би се избегла сувише велика расплинутост у обавезама и трошковима једне фирме. Сваком бизнису је важно да има јасну и конкретну слику пословања, трошкова и зарада, како би лакше управљали финансијама. Наравно, управљање финансијама би требало да ради књиговодствена агенција којој сте поклонили своје поверење, али је вама као власнику бизниса важно да имате јасну слику о томе где идете и на који начин можете унапредити и скратити процесе пословања а да уједно не изгубите на квалитету.

Суштина сарадње са књиговодственом агенцијом јесте у томе да вам она помогне да схватите све ове процесе и да их оптимизује тако да буду још једноставнији а истовремено имате боље резултате, односно мање расходе а веће приходе.

Праћење анализа и финансијских података

Књиговодствене агенције имају главни задатак, а то је праћење и анализа финансијских података ваше фирме. Биланси стања, завршни рачуни, извештаји, све су то анализе пословних трошкова, расхода на месечном или годишњем нивоу. Свакако је важно да ваш књиговођа редовно анализира резултате које сте заједно постигли, како би могао да предзме одговарајуће кораке да ваши пословни потези буду још продуктивнији и бољи.

То често захтева пуно времена, труда и знања, а свакако вам је потребан неко ко ће са стручног аспекта посматрати развој вашег пословања кроз чињенице и бројке и помоћи вам да избегнете честе ризичне потезе и да предузимањем одговарајучих корака, напредујете.

Са вашим књиговођом се можете договорити унапред о будућој анализи вашег пословања као и динамици по којој ће књиговодствена агенција пратити ваше пословање. Важно је да знате због чега радите месечне и годишње анализе и извештаје и због чега су они важни. Ови месечни, тромесечни или годишњи извештаји могу вам транспарентно показати много параметара, добрих страна и лоших тачака на којима је потребно радити. Због тога су честе анализе изузетно корисне и важне, ако желите да све конце држите у својим рукама.

Планирање пореских трошкова

Порези су посебан сегмент сваког пословања. Порески трошкови су неизбежни а све фирме, без обзира на правну форму, морају плаћати неколико различитих пореза држави. Зато је важно да као власник фирме знате које су ваше пореске обавезе, као и да имате особу од поверења која ће успети да оптимизује све ваше пореске обаавезе, тако да имате само оне трошкове који су неопходни а да избегнете оне који су сувишни.

Књиговођа који добро познаје закон, може вам сугерисати све доступне пореске олакшице које можете остварити у зависности од околности у којима се ваша фирма налази и у зависности од тога да ли сте д.о.о, предузетник или удружење.

План буџета за текућу годину

На крају године све књиговодствене агенције врше пресек стања својих клијената и тада се најбоље види како је фирма пословала претходне године и које кораке би требало да предузме да још више побољша свје пословање.

Крај једне пословне године и почетак наредне, је обично период већих пресека и промена, које долазе као резултат пажљиве годишње финансијске анализе и завршних рачуна.

План буџета за наредну годину се креира према завршном рачуну и обично се велики део буџета планира за оне тачке пословања које су најслабије, како би се још више унапредиле. Наравно, они сегменти пословања који су били успешни, потребно је одржати успешним и даље. Зато је у тој анализи потребно и стручно мишљење пореског и финансијског саветника.

Анализа раста и профитабилности

Није важно само имати план за наредну годину, већ права књиговодствена агенција има јасан путоказ и анализу раста једног бизниса за наредних 5-10 година. Анализа мора бити објективна и заснивати се на тачним и провереним подацима, како би на крају добили прави резултат. У вођењу пословања не смемо се држати само тренутних одлука, већ морамо знати како ће оне утицати дугорочно на развој пословања и имати све испланиране кораке и предвиђања профитабилности и раста за наредних неколико година. Добар књиговођа уме да анализира тренутно стање али и да направи дугорочни план за развој вашег пословања, као и да превиди последице свих предузетих корака и ризика, како би те циљеве остварили.

Зато је у том смислу веома важан финансијски саветник, који не само да анализира тренутни пресек стања, већ и планира неколико година унапред са јасно дефинисаним корацима и исходима тих корака, како би се постигао предвиђени раст за остварење профита.

Оптимизација пословања и трошкова је важна, без обзира колико је ваш бизнис велики или мали. Увек постоји простор за напредак, а њега тешко можете остварити без сарадника којима ћете препустити један важан сегмент свог пословања, као што је вођење финансија. То је цео један пакет који не подразумева само евидентирање пословних промена и јасно и прегледно ажурирање и књжење, већ и поглед у развој постојечег стања и резултата. У пословању је важно да идемо напред, а не да стојимо у месту. Све док не дођемо у ситуацију назадовања, тако да наш бизнис није профитабилан, увек ће постојати прилика за раст и развој, ма колико били успешни у свом послу.