Veštačka inteligencija će zameniti umetnike?

28-10-2023 08:06:39 | | / mojenovosti.com |

Umetnici i muzičari su oduvek bili izvor kreativnosti i inspiracije za čitav svet. Međutim, s dolaskom veštačke inteligencije (Ai, Artificial intelligence) i njenim sveprisutnim alatima, umetnička zajednica suočava se s izazovima i opasnostima koje se moraju razmotriti.
Prva i očigledna opasnost leži u zameni umetnika i muzičara veštačkim inteligentnim sistemima. Veštačka inteligencija može generisati muziku, slike i druge umetničke forme brže i jeftinije nego ljudi. To može dovesti do gubitka poslova i prihoda za umetnike koji se suočavaju s konkurencijom mašina. Osim toga, moglo bi se smanjiti vrednost rada umetnika, jer bi se lako moglo doći do generisanih umetničkih dela, a to bi moglo dovesti do devalvacije originalnih umetničkih stvaralaštava.
Druga opasnost je gubitak individualnosti i autentičnosti u umetnosti i muzici. Umetnici i muzičari izražavaju svoje emocije, iskustva i kreativnost kroz svoje radove. Korišćenje Ai za generisanje umetnosti može dovesti do uniformnosti i nedostatka dubine u izražavanju. Bez ljudske empatije i iskustva, dela stvorena veštačkom inteligencijom mogu nedostajati dubini i emocionalnoj povezanosti.
Takođe, postoji zabrinutost i u vezi sa korišćenjem veštačke inteligencije za plagijat i krađu autorskih prava. Ai može lako generisati dela koja su slična ili čak identična originalnim delima, što može dovesti do kršenja autorskih prava i smanjenja priznanja i zarade umetnicima i muzičarima. Korišćenje veštačke inteligencije u umetnosti i muzici može dovesti do problema sa etičkom odgovornošću. Postavlja se pitanje ko je odgovoran za dela generisana veštačkom inteligencijom, i kako se rešavaju moralna i pravna pitanja u vezi sa tim. Kako se umetnička dela generišu bez svesti i empatije, moguće je da se stvore dela koja su neprikladna ili čak štetna.
Veštačka inteligencija donosi sa sobom brojne potencijalne opasnosti za umetnike i muzičare. Umetnici moraju pažljivo razmotriti kako koriste AI u svom radu i kako se nose sa ovim izazovima. Iako veštačka inteligencija može biti korisna kao alat, ne sme se dozvoliti da zameni ljudsku kreativnost i autentičnost u umetničkim delima. Takođe, potrebno je razmotriti etičke i pravne aspekte korišćenja AI u umetnosti kako bi se zaštitila prava umetnika i očuvala jedinstvenost njihovog stvaralaštva.
Ivan Trajković