НЕОПХПДНА ЈЕ НОВА ФГИЛПОСОФИЈА ОБРАЗОВАЊА

06-09-2013 08:15:30 | | / mojenovosti.com |

Уочи почетка нове шкослке године Хакубун Симоура , министар образовања Јашама, боравио је најпре у Вашингтону, а затим у Москви где је с америчким и руским експертима размењивао мишљења о перспективама развоја образовања и технологије у XXI веку.

О тој размени мишљења министар Симонура је говрио за руски не
дељник „Огањок“ ( Оганек).

„Не тако давно сам наступио са рефаратом на ескспертоској конференцији У Вашинтону која је била посвећена развоју образовања, најуке и технкике.Показало се да питање о томе какаво треба да бнуде образовање у XXI веку још ни издалелка није решено и захтева обједиње снага свих развијених земаља ради стварања нове философије образовања човека. Не ради се ту просто о неоходности фрагментарног реформисања система образовања,него о стварању новог позитивног образовног пројекта , разуме се са ослонцем на идеје које су остојале у ХХ веку.