У ДОБРИ ЧАС, ПРВАЦИ (2.)

09-09-2013 05:26:21 | | / mojenovosti.com |

Нешто најгоре што родитељи могу учинити своме детету је присиљавање да се нечим бави против своје воље .Чак ако је оно у почетку изразило жељу за нешто и било за то заинтерсовано , оно има право да одустане ако му се из било ког разлога не свиђа да се тиме даље бави.Отуда слободне активности и секције треба да бирате заједно се дететом остављајући му увек могућност да се предомисли.


За правлан избор помоћи ће вам овај тест

1.Техничке способности

Ваше дете располаже очевидним технмичким способностима уколико га :
- интерсејују разановрсне машине и механизми ;
-воли да конструише моделе ,апарате;
-воли и уме да црта;-“чита „ цртеже и скице маханизама; -
-укоилико се иентересује за специјалну техничку литературу чак и ону намењену одраслима.

2. Музички таленат

Дете има мизички таленат ако:
- воли музику имузичке записе , увек је спремено да пође тамо где може слушати музику ;
-врло брзо и лако прима ритам и мелодију,са великом пажњом их слуша и без тешкоћа их памти;
- је научило или учи да пева и да свира на неком музичком инструменту;
- ако при извођењу испољава велику енергију и осећања , а такође и своје расположење ;
- ако почиње сам да компонује сопстевне мелодије.

3.Обдареност за науку

Ваш малиша исољава спосбрности за научни рад , ако :
-влада јавно израженим способностима за схватње апстрактних појмова и уопштавања;
-уме речима јасно да изрази туђу и своју мисао или резултат посмтрања при чему их неретко записује, али не да би се похвалио као што обично раде друга деца, него за себе као подсетник;

-воли да чита научно-популарна издања за одрасле, студије и књиге, и да гледа научне емисије на телевизији, престижући у тој зони интересовања вршњаке за неколико година , при чему даје предност управо таквој, а не забавној литератри;
-често посеже да само дође до соптвенпг објашњења узрока и смисла најразличитијих појава и догађаја;
-са задовољкством проводи време у изради сопствених пројеката ,конструкција, шема , колекција;
-не напушта и не занемарује рад уколико његов пројекат или проналазак нису наишли на подршку икли су чак и исмејани.

4. Глумачки таленат

Ваше чедо је обдарено глумачким даром ако оно често,кад не може да дође до одговарајуће рећи , изражава осећања мимиком,гестовима или покретом ; или кад:
-настоји да изазове емотивну реакцију код друг,кад са заносом прича о нечему ;
-кад мења тоналитет гласа и интонације , осмишљено и тачно подржавајући човека о коме прича;
- са невероватном лакоћом имитира нечије навике, позе, изразе,начин говора ;
- са великом жељом и одушевљењем наступа пред аудиторијумом,при чеми тежи да његви гледаоци буду баш одрасли;
- је прилагодљив и отворен за све што је ново;
-воли и схвата значај лепог и карактеристичмног облачења.

5.Натпросечна интелигенција

Будите сигирни да је ваше дете натпросечно интелеигентно ако:
-добро и правилно расуђује, јасно мисли,схвата и оно што је недоречено,погађа и схвата узроке и последице поступака других људи;
- је обдарено је добрим памћењем, лако и брзо усваја нови школско градиво;
-задаје много промишљених питања у вези са конкретним ситуацијама;
- воли да чита књиге по сосптвеном програму који за неколико година испред школског,
-престиже своје вршњаке у учењу, при томе није обавезно одличан ђак и често се жали како му је у школи досадно,-располаже осећањем сосптвеог достојанства и здравог смисла,расуђује на нивоу изнад свог узраста, чак је и прорачунат;
-далеко више од својих вршњака информисан је о догађајима и проблемима која се не тичу њега непосредно ( о светској политици, економнији,науци , итд.);
- је врло осетљив, одгововоран и пажљив, брзо, али не и обавезно оштро реагује на све ново и неочекивано у животу.

6.Спортски таленат

Немојте се једити на вашег мезимца , јер он је прави спортски тип зато што је врло енергичан и стално је у покрету, никако да се скраси на једном месту ;
-смело је до безумља и не боји се ничега и никога до Бога ;
-скоро увек побеђује у дечјој тучњави или је први у некој спортској игри ;
-не зна се кад је научио да тако добро игра фудбал или кошарку;
-боље је од вршањака физички развијен са изванредном координацијом у покретима , креће се лако, пластично,грациозно;
-уместо читању књига и леншакерења радије се посвећује игри и такмичењима,трчању , “лутању “ без неког посебног циља;
-за њега се каже да се никад до краја не предаје ;
- интересује се за све видове спорта или посебно једним од њих, обавезно има свог спортског идола којег јавно или тајно подражава.

7.Књижевна даровитост

Ваше дете ће навероватније постати писац ако :- док прича о било чему уме да се придржава изабраног сижеја не губећи при том основну нит мисли;
-воли да фанатазира или импровизује на тему реалног догађаја при чему све то украшава неким новим и необичним додацима ;
-бира за своје усмене или писане исказе такве речи које прецизно изражавају емоционална стања , преживљаванаја и осећања јунака приче;-слика ликове својих фантазија живим и интересантним бојама;
-воли да пише и стихове и прозу,а мало му треба па да почне да пише и роман о сопственом животу.