Милошевићима одузета кућа у Ужичкој

31-12-2013 09:36:37 | | РТС/ mojenovosti.com |

Одузето право својине од наследника Слободана Милошевића над кућом у Ужичкој 34. Апелациони суд утврдио да та кућа припада држави, чиме је окончан седмогодишњи спор.

Апелациони суд у Београду правоснажном пресудом је одузео право својине над кућом у Ужичкој 34 од наследника бившег председника СРЈ Слободана Милошевића, пошто је утврђено да је држава Србија власник те непокретности.

Apelacioni sud.jpg

Том одлуком, која је донета након главне расправе пред Апелационим судом, правоснажно је окончан седмогодишњи спор имеђу државе Србије и Милошевићевих наследника - сина и ћерке Марка и Марије и удовице Мирјане Марковић.

Апелациони суд је потврдио одлуку Вишег суда у Београду у делу којим је било утврђено да су апсолутно ништаве одлуке Комисије за стамбена питања Владе Србије из 1999. године, као и више уговора о закупу и откупу станова у тој кући склопљених између Слободана Милошевића и Владе Србије јер су донети супротно тада важећим прописима.

Чланови Милошевићеве породице били су тужени као наследници куће за коју држава тврди да је стечена супротно Закону о становању, пошто је Милошевић тада већ имао један откупљени стан у власништву, у Толстојевој 33.

У образложењу одлуке Апелационог суда која је објављена на његовом сајту, подсећа се да је Милошевић у то време био функционер државне заједнице СРЈ, односно није био функционер Републике Србије, те да није спадао у круг лица на која се односе законске одредбе на којима су засноване наведене одлуке, решења и уговори.

Такође је утврђено да је Милошевић у то време био и власник куће у Толстојевој, површине 326,26 м2, која је задовољавала стамбене потребе његовог породичног домаћинства, а који је стекао откупом из друштвене својине, због чега су та располагања извршена супротно закону и као таква су ништава.

Првостепена пресуда је, међутим, укинута, односно тужба државе одбачена у делу у коме је дозвољено брисање права својине Милошевићима, то јеступис права својине у корист Републике Србије код Републичког геодетског завода, јер према ставу Апелационог суда, првостепени суд није био надлежан да о томе одлучује.

Истом пресудом Апелациони суд је одбио као неосновану противтужбу Марије Милошевић, ћерке преминулог председника, којом је тражила да се утврди да уговор о откупу испуњава услове.

Противтужба је, како се наводи, одбијена, јер из одредаба наведених уговора о закупу и откупу куће у Ужичкој улици број 34 несумњиво произлази да се дозвољава откуп стамбеног објекта куће, а не шупе или помоћног објекта, нити неизграђеног грађевинског земљишта како је то Марија Милошевић тврдила.

Кућу о којој је реч, од око 100 квадратних метара, Милошевић је откупио 20. јула 1999. године, за тадашњих 5.000 немачких марака.

Држава Србија је, првобитно, тужила Милошевића, као потписника уговора, али је после његове смрти, 11. марта 2006. године, и прекида који је трајао због утврђивања наследника, поступак настављен против његове супруге Мире Марковић и деце Марије и Марка Милошевића.