Васпитна улога дечјег бављења глумом и режијом

22-09-2014 02:56:26 | | / mojenovosti.com |

Главни циљеви у васпитању слободне, интелигентне ,културне личности у дечјем узрасту је формирање хармонично развијеног, стваралачки активног способног да се осећа господаром сопственог живота, одоговрнеог за себе и за средину којом је окружено. За постизање тих вредности у васитно-образовном процесу позоришна уметност може одиграти велику улогу.

Васпитавање позориштем

Васпитавање позориштем је васпитавање средствима уметности театра, открићем тајне позоришта као вида уметничког ставралаштва, које почиње с упознавањем разнолких елемената театраланости и завршава се формирањем живог, непосредног интерсовања за вредности позоришне културе и њене традиције која се разоткрива у овом или оном степену током самог стварлачког глумачком процеса који се остварује у школи глуме, или конкретно у нашем случају Дечјем едукативном студију режије и глуме (ДЕС)

Четири елемента вишег смисла које опредељују сижејну мотивисаност сваког сценског поступка у непрекидном дисању времена

Међу елемнтима театралности у школи глуме посебна пажња се посвећује.

1.Гледању - збиру навика позоришног гледаоца који покушава да стекне самосвест човека као гледаоца, који је добио могућност да изрази свој однос према оном што се збива на сцени, пред другим или само пrед собом, у време сценске радње или после ње.

2. Глумљење - уметност изражавања унутрашњег света човека, немира и стања његове душе у сценској радњи у којој су елементи сценографије и понашања партнера настањених на сцени доступни гледаоцу зхаваљујући њиховој видљивости.

3. Сценичност - упућеност декора и узајамног односа актера ка гледаоцу, т.ј. њихово представљање као на „сцени сазнања„ (а не само у позоришном здању), у којој је гледалац у сали уроњен –снагом сценске радње – у свет ван свести (под или надсвест), укључен у ту размену симбола и енергије која чини основу гледаочевог проживљавања и перцепције.

4. Сложеност радње - присуство у њој главне идеје и вишег смисла које опредељују сижејну мотивисаност сваког сценског поступка и покрета уносећи у њих јединствени ток сценског збивања, пролазног и непрекидног дисања времена.

У школи глуме дете изражава све ресурсе свог стваралачког младог бића

У скрупулозно осмишљеном семестру глумачког и режисерског мајсторства, дете ће на свој природан начин изразити све ресурсе свог младог, стваралачког бића.
Радећи на етиди или улози, дете ће осетно покренути и узвисити физичке, емоционалне, моралне, интелектуалне нивое свога бића, и на тај начин себе реализовати најпотпуније осећајући при том неизмерно задовољство.

Управо стицањем те навике „укљичивања„ у нужном моменту свих струна свог инструмента, то јесте самог себе, и јесте она залога даљег успешнопг развоја детета чинећи му омиљеним укус активног, сјајног, стваралачког, испуњеног живота.

Актуелност интеграционог елемента у позоришном васпитању

Интеграциони моменат у позоришном васпитању посебно је актуелан данас кад, нажалост, друштво све више сужава личносни видокруг младих, ученика или студената, кад треба одлучно ставити на пут уској професионализацији образовања и специјализацији која нас, нажалост, не приближава идеалу духовне богате личности.

Режисерска обука

Током режисереске обуке дете усваја основу режисерске композиције, оспособљава се да ситнице потчини главној идеји , и тако оствари своју редитљску замисао.

Он ће тако почети да се осећа као ставралац и да све више постаје убеђен у то да може бити режисер своје судбине.

Стицање глумачког мајсторства


Курс глумачког мајсторства је ефективни педагошки поступак за васпитање код детета строге психоемоционалне самодисциплине.

Јер позориште пре свега учи дете да влада самим собом: својим телом, мислима, осећањима, расположењем. Не треба их гушити, скривати, стешњавати, него, напротив - откривати их под светлошћу рефлектора, да би их поклонили свету, разоткрти их, учинити их предметом уметности.

И што је главно - укључивањем у велико чудо позоришта, малени човек почиње да схвата да он није усамљено људско биће: он одсада припада пријатељском ортачком друштву истомишљеника, који не живе по мери и вредностима свакодневице, него по параметрима нечега важнијег, лепшег, задивљујућег и узвишенијег.

Оквирни план и програм ДЕСА

Полазници ових течајева у оквиру ДЕСА на основу изнете концепције уче о уметности режије, игре, глуме, опреме сцене, сценску музику, кроз писање „књига режије“, синопсиса и сценарија, драматизацију прозних дела, систем дечјих игара, физичких тренинга, вежби за јачање гласовно- говорног апарата, драмских заадтака и јавних наступа.

Посебна пажња ће се посвећивати ослобађању од психофизичких напетости, како би се створила квалитетна и одржива стваралчка енергија и развијала способност толеранције и сарадње са другима.

Веома важан задатак ће бити откривање еветуалних проблема у покрету полазника ДЕСА, у њиховом гласу и говору и отклањање тих пробелама, као и унапређивању могућности сваког полазника.

Захваљујући томе, полазници, ДЕСА, деца и млади, могу примењивати новостечене вештине и знања и ван пројеката реализованих у школи глуме и режије.

Бранко Ракочевић